Základy pletení - technika

TiskEmail
základy pletení - technika
Popis

Dvě oka splést hladce 
Způsob pletení: 
Pracujeme jako oko hladké, ale vpíchneme do dvou ok najednou a spleteme je v jedno.
Dvě oka splést obrace 
Způsob pletení: 
Pracujeme jako oko obrácené, ale podebereme dvě oka najednou a spleteme je v jedno.
Dvě oka splést hladce anglicky
Způsob pletení:
 Pracujeme jako hladké oko anglic­ké, ale vpíchneme do dvou ok najednou a spleteme je v jedno oko.
Dvě oka splést obrace anglicky
Způsob pletení: 
Pracujeme jako oko obrácené an­glické, ale podebereme dvě oka najednou a spleteme je v jedno oko.
Tři oka splést hladce anglicky (též přetahovaná ujímka)
Způsob pletení: 
První oko sejmeme bez pletení, dal­ší dvě oka spleteme hladce anglicky a sejmuté oko
přes ně přetáhneme.
Čtyři oka (i více) splést hladce anglicky 
Způsob pletení:
První dvě oka sejmeme, další dvě oka spleteme hladce anglicky a sejmutá oka přes ně přetáhneme. (Při splétání většího počtu ok postupuje­me tak, že polovinu ok sejmeme a druhou polovinu ok spleteme hladce anglicky nebo tak, jak je uvedeno v popisu vzoru, a sejmutá oka přes ně přetáhneme.)
Tři oka spleteme hladce anglicky 
Způsob pletení: 
Druhé oko (prostřední) dáme na pomocnou jehlici na přední část pleteniny, první a třetí oko spleteme hladce anglicky a prostřední (druhé) oko přes spletená oka přetáhneme.
Tři oka splést hladce 
Způsob pletení: 
Tak jako jsme splétaly dvě oka hladce, spleteme stejným způsobem tři oka.
Tři oka splést obrace 
Způsob pletení:
 Pracujeme stejně jako při splétání dvou ok obrace, v tomto případě splétáme tři oka.
Čtyři oka (i více) splést obrace 
Způsob pletení: 
Pracujeme stejně jako při splétání tří ok obrace, v tomto případě splétáme čtyři oka.
Tři oka splést obrace anglicky 
Způsob pletení:
 
Tak jako jsme splétaly dvě oka ob­race anglicky, spleteme stejným způsobem tři oka.

Aktualizováno ( pátek 09. února 2007, 12:36 )

FPS